Wium van Zyl

Wium van Zyl was as nagraadse student die assistent van DJ Opperman. Hy was as joernalis betrokke by die geboorte van die Afrikaanse dagblad Beeld. Hy is van 1981 – 2013 dosent in aan die Universiteit van Wes-Kaapland waar hy in 2013 uitgetree het as senior professor hoewel hy steeds daar aktief is as emeritus–professor. Hy was oor die jare gasprofessor aan verskeie universiteite in die buiteland: onder meer die Universiteit van Warschau, Pole, die Vrije Universiteit, Amsterdam. Sy MA handel oor Boerneef se poësie. Hy is ’n doctorandus van die Utrechtse universiteit, Nederland, en het ’n doktorsgraad oor die Nederlandse skrywer WF Hermans behaal aan die Universiteit van Stellenbosch.

Hy het 'n groot aantal navorsingsartikels en boeke gepubliseer oor onder meer WF Hermans, Anton Tsjechof, Thomas Francois Burgers, Willem Elsschot, Frederik van Eeden, C Louis Leipoldt, Sheila Cussons, André P Brink, Adam Small. Hy was ’n tyd lank eindredakteur van die Tydskrif vir Afrikaans en Nederlands. Hy het oor die jare literêr–kritiese bydraes gelewer in onder meer Die Burger, maar ook in akademiese tydskrifte.

Van sy gedigte is onder meer opgeneem in Jan Van Luxemburg se Over Literatuur, André P Brink se Groot Verseboek  en Gerrit Komrij se De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten. Verhale van hom verskyn in verskeie bloemlesings, onder meer AH de Vries se Uit die kontreie vandaan.

Hy dien in die bestuur van verskeie organisasies: Hy is voorsitter van die Kaapse Forum vir Neerlandistiek, voorsitter van die Van Ewyck Stigting en voorsitter van die Vriende van die Nederlandse Biblioteek, Pinelands.

Hy beywer hom ook buite die akademie vir die bevordering van Afrikaans. Sedert die vroeë jare negentig het hy saam met JC Kannemeyer begin om Afrikaanse letterkunde-toere aan te bied. Hy was betrokke by die beplanning van die eerste Cederbergfees en die restourasie van die Hugenote Gedenkskool.

In 2011 ontvang hy ’n oorkonde van die ATKV vir die bevordering van Afrikaans en in 2014 word die Van Riebeeck-penning deur die Nederlands-Suid-Afrikaanse Vereniging in Amsterdam aan hom toegeken as brugbouer tussen Suid–Afrika en Nederland.

 

 

Elders gesien: Hulde aan Piet Egbert Westra

Wium van Zyl SASNEV 2022-08-19

"Piet Westra is deel van die, vir Suid-Afrika, werklik goue golf van immigrante uit Nederland wat in die eerste dekades ná die Tweede Wêreldoorlog na Suid-Afrika verhuis het. Hierdie mense en hul kinders het ’n onvolprese rol gespeel in die opbou van onder meer ’n moderne infrastruktuur, maar ook op kulturele gebied."

Commendatio: Van Ewijck-Stigting se Prestasie-prys toegeken aan Ingrid Glorie

Wium van Zyl Actueel 2022-01-10

Die Van Ewijck-Stigting se prys vir die bevordering van die kulturele betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland word vanjaar toegeken aan Ingrid Glorie. Vanaf 2021 is sy die inisieerder en samesteller van ’n nuwe reeks praatjies van die Zuid-Afrikahuis in samewerking met die Nederlandse Taalunie, "Boeken uit het Huis", oor Afrikaanse boeke. Tydens hierdie gesprekke, wat ook aanlyn beskikbaar is, word gebruik gemaak van die beginsel van "luistertaal", waarby Nederlands en Afrikaans op ’n natuurlike wyse afgewissel word.

Suid-Afrikaanse skrywer Abraham H de Vries ontvang ’n eredoktorsgraad in die lettere

Wium van Zyl, Abraham H de Vries Interviews 2021-05-19

"Wat die wonderlike genoem word, is meestal wat in die gewone misgekyk word." Wium van Zyl gesels met Abraham H de Vries.

Commendatio met die oorhandiging van die Van Ewijck Stigting se prestasieprys aan Wannie Carstens

Wium van Zyl Actueel 2020-04-02

Die Van Ewijck Stigting se prestasieprys moet gesien word teen die agtergrond van die testamentêre verpligtinge teenoor die Van Ewijck-egpaar, naamlik om inisiatiewe aan te moedig en te beloon wat die kulturele verbintenisse tussen Suid-Afrika en Nederland versterk.  

Die helaasheid van die dinge deur Dimitri Verhulst: ’n boekresensie

Wium van Zyl Literatuur 2019-03-12

"Met Die helaasheid van die dinge word die Afrikaanse leser toegelaat tot ’n deel van die Vlaamse samelewing waaroor die toeris en bewonderaars van Breugel en Rubens of die skone argitektuur van Brugge skaars oor kan droom."

Hermans blý uitdaag, nou ook in Afrikaans: Wium van Zyl vertel van vertaalwerk aan klassieke Nooit meer slapen

Willem de Vries, Wium van Zyl Interviews 2018-11-02

Willem Frederik Hermans is onder die Nederlandse publiek teen die eeuwending as die grootste Nederlandse skrywer van die 20ste eeu beskou. Die Afrikaanse vertaling van Nooit meer slapen het pas verskyn. Die vertaler Wium van Zyl het met Willem de Vries oor Hermans gesels.

Die stranding van die VOC-skip Schoonenberg: Struisbaai 1722 deur Jan Malan: ’n resensie

Wium van Zyl Literatuur 2018-07-03

"Malan probeer in sy boek agter die kap van die byl kom van die mees romantiese van al die verdigsels wat oor die jare uit hierdie kontrei ontstaan het. Dit is die storie van die stranding van die VOC-skip die Schoonenberg in 1722 in uitstekende weersomstandighede in die baaitjie naby die huidige Northumberlandpunt."

Toen met een lijst van nu errond, Herman de Coninck-biografie deur Thomas Eyskens: ’n resensie

Wium van Zyl Literatuur 2018-06-06

"Eyskens sorg dus dat dieptepunte in die lewe en werk van De Coninck naas sy suksesse geplaas word."

Aansoeke vir studie in Nederland en Suid-Afrikaanse besoeke van Nederlandse skrywers en kunstenaars neem toe - Van Ewijck-stigting

Willem de Vries, Wium van Zyl Interviews 2018-01-22

"Al vir vier dekades sorg die Van Ewijck-stigting vir die bestendiging en uitbou van kulturele wisselwerking tussen Suid-Afrika en die Nederlande."

Top