Zandra Bezuidenhout

Zandra Bezuidenhout het ná 'n loopbaan in die onderwys haar nagraadse studies in die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteite van Stellenbosch en Leiden hervat. Van 1992 tot 2004 werk sy as assistent en navorser by die Departemente Afrikaans en Nederlands en Opvoedkunde aan die US In 2005 verwerf sy 'n doktorsgraad aan die US onder leiding van prof Dorothea van Zyl, met 'n proefskrif getiteld Sosio-literêre perspektiewe op die eietydse digkuns van vroue in die Afrikaanse en Nederlandse taalgebiede.

Haar poësiedebuut, Dansmusieke, is in 2001 met die Ingrid Jonkerprys bekroon en 'n tweede digbundel, Aardling, het in 2006 verskyn. Van haar kortverhale is in literêre tydskrifte gepubliseer.

Haar belangstelling in die literatuur sentreer rondom die poësie, en meer bepaald die wisselwerking tussen teks en konteks.

Foto: Naomi Bruwer

Uit de archieven van Maandblad Zuid-Afrika: Vertaalatelier

Ingrid Glorie, Rob van der Veer, Dorien de Vries, Zandra Bezuidenhout, Bert Aquarius, Amelia de Vaal, Titia van Wulfften Palthe, Martine Vosmaer, Elsa Silke, Daniel Hugo, Jaco Botha Vertalingen 2018-03-25

"Tussen december 2012 en december 2017 stond op de website van Maandblad Zuid-Afrika, het tijdschrift van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, het 'Vertaalatelier.' Hierin deden professionele vertalers Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans en Afrikaans-Engels verslag van lopende vertaalprojecten."

LitNet-argief: Vertaalkompetisie: Vryheid, Zandra Bezuidenhout

Zandra Bezuidenhout Vertalingen 2011-07-27

Vertaling van "Vrijheid" deur Marion Bloem

Verified by MonsterInsights
Top