Huldenummer/Huldigingsnommer Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A) (2020–2): Daniel Hugo

  • 0

Ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag wordt aan Daniel Hugo (1955) een huldenummer aangeboden. | By die geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag word ’n huldigingsnommer aan Daniel Hugo (1955) voorgehou. 

De kopijdatum is 1 oktober 2020. | Die keerdatum vir bydraes is 1 Oktober 2020.

Lees meer:

Lees ook

Hugo en T’Sjoen deel insigte en nuus oor Claus se grootse werk Het verdriet van België, wat binnekort in Afrikaans verskyn

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top