Kris Van de Poel nieuwe algemeen secretaris Taalunie

  • 0

Per 1 maart wordt Kris Van de Poel de nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie. Dat heeft het Comité van Ministers van de Taalunie op maandag 28 januari beslist.

Kris Van de Poel zal als algemeen secretaris leidinggeven aan het Algemeen Secretariaat en is het eerste aanspreekpunt voor het Comité van Ministers van de Taalunie. Zij volgt Hans Bennis op, die met pensioen gaat. Het mandaat van de algemeen secretaris duurt vier jaar en kan eenmalig met nog eens vier jaar worden verlengd.

“Ik vind het een eer om te mogen bijdragen aan de groei van een inclusief en creatief Nederlands, waarin iedereen zich pratend, lezend en schrijvend thuis voelt en zich naar hartenlust kan uitleven”, aldus Van de Poel.

Kris Van de Poel, van huis uit toegepast taalkundige, is hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Antwerpen met als specialisatie taal voor professionele en academische doeleinden. Zeventien jaar lang was ze directeur van het universitair talencentrum in Antwerpen. Ze was ook academisch adviseur voor internationalisering. Van 1984 tot 1990 werkte ze als lector Nederlands in Denemarken. Zij leidde een honderdtal internationale projecten en heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan.

Kris van de Poel (Foto: verschaft)

De opdrachten aan de nieuwe algemeen secretaris zijn om, samen met het team van het Algemeen Secretariaat, de koers en het werk van de Taalunie van de afgelopen jaren te bestendigen, versterkt voort te zetten en waar mogelijk uit te bouwen. Dat geldt voor de inhoud van het werk, voor de relaties met het veld binnen en buiten het taalgebied en voor de interne organisatie.

Eerste Everwinus Wassenbergh Penning voor Hans Bennis

Van der Poels voorganger als algemeen secretaris, Hans Bennis, neemt eind januari afscheid van de Taalunie. Zaterdag 25 januari maakte de redactie van het tijdschrift Neerlandistiek, die de prijs toekent, in het radioprogramma De Taalstaat bekend dat Bennis onderscheiden wordt met de eerste Everwinus Wassenbergh Penning voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van de neerlandistiek. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de neerlandicidagen in Leiden, in maart.

De Wassenbergh Penning is een nieuwe prijs, die is bedoeld voor mensen die zich langdurig en in de breedte hebben ingezet voor het onderzoek naar de Nederlandse taal en literatuur.

Hans Bennis (Foto: verschaft)

Er zijn volgens de jury weinig mensen die zich op zoveel verschillende manieren hebben ingezet voor de studie van het Nederlands als Hans Bennis.

“Vrijwel alle aspecten van het vak zijn door hem in de loop van de tijd bestreken”, aldus een toelichting op neerlandistiek.nl, “van taalkunde tot letterkunde, van taalnormering en taalbeschrijving tot de zorg voor het Nederlandse culturele (talige) erfgoed. Decennia lang behoorde hij zonder twijfel tot de meest vooraanstaande Nederlandse onderzoekers op het gebied van de Nederlandse syntaxis, die onze taal ook in de internationale literatuur op de onderzoeksagenda hebben gezet. Hij inspireerde zijn eigen promovendi en studenten, maar door middel van succesvolle leerboeken ook tal van anderen. Hij zette zich in voor betere wetenschapscommunicatie, zowel door publicatie van boeken over onder andere de spelling en de al dan niet moderne neiging alles in te korten, maar ook door ondersteuning van allerlei initiatieven op dit gebied. En bovenop dit alles komt nog dat hij als bestuurder en onvermoeibaar organisator aandacht heeft getoond voor álle aspecten van het vak. Er is bijna geen initiatief voor verbetering van de positie van de neerlandistiek te bedenken in de afgelopen jaren waaraan Bennis niet op de een of andere wijze heeft bijgedragen.”

Hans Bennis (1951) studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam. Na een kortstondige loopbaan als leraar Nederlands aan een middelbare school werkte hij aan de Katholieke Universiteit Brabant, de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Leiden, voor hij in 1998 directeur werd van het Meertens Instituut in Amsterdam. Na zijn pensioen werd hij in 2017 Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie.

Lees ook 

De brug naar Europa-aanlyn-kursus (Nederlandse taal en kultuur): ’n onderhoud

Hans Bennis (Taalunie): “Ik beschouw het Afrikaans als een geliefde achterneef”

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top