Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie

  • 0

6–9 december 2023 – Universiteit van Aruba – Oranjestad, Aruba

Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact in het Caribisch gebied

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de zevende CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 december 2023 aan de Universiteit van Aruba in Oranjestad, Aruba.

Voor de conferentie verwelkomen we bijdragen over taalkunde, literatuur en onderwijs van en over de Caribische context. Het thema van de conferentie is ‘Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact in het Caribisch gebied’. Bijdragen over letterkunde van, uit en over het Caribisch gebied, de invloeden van en op het Nederlands in het Caribisch gebied, meertaligheid, en de raakvlakken in de verschillende domeinen van de Nederlandse taal zijn van harte welkom. Daarnaast worden drie bijzondere sessies georganiseerd:

Sociolinguïstiek: Nederlands in het Caribisch gebied

Een bijzonder panel wordt georganiseerd waarin de aanzet wordt gedaan voor een bundel Sociolinguïstiek van het Caribisch gebied. In aanloop naar deze sessie wordt een inventarisatie gedeeld van eerder gepubliceerde papers in de CARAN-bundels en de Islands in Between publicaties. U wordt van harte uitgenodigd om papers voor te stellen als bijdrage aan deze sessie met het oog op een thematische bundel.

Literatuur en letterkunde van, uit en over het Caribisch gebied

Een bijzonder panel wordt georganiseerd waarin de aanzet wordt gedaan voor een bundel Literatuur en letterkunde van, uit en over het Caribisch gebied met oog voor de literaire canon als deel van literair erfgoed. In aanloop naar deze sessie wordt een inventarisatie gedeeld van eerder gepubliceerde papers in de CARAN-bundels en de Islands in Between publicaties. U wordt van harte uitgenodigd om papers voor te stellen als bijdrage aan deze sessie met het oog op een thematische bundel.

Jong onderzoek in contact

Om studenten en jonge onderzoekers te ondersteunen zal tijdens de conferentie een platform worden georganiseerd over ‘Jong onderzoek in contact’. Deelnemers kunnen hun onderzoekresultaten of -voorstellen presenteren en bespreken. 

Graag ontvangen wij voor 1 juni aanstaande de titel van uw bijdrage met een abstract tussen 200 en 300 woorden, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. Wilt u ook aangeven of uw bijdrage bestemd is voor een workshop (50 minuten), een lezing (20 minuten) of voor jong onderzoek in contact (20 minuten)?

  • Uw abstract kunt u per e-mail sturen aan caran.aruba2023@gmail.com

De lezingteksten zullen na de conferentie verwerkt worden in de zevende editie van de CARAN-conferentiebundel.

Lees ook:

Aruba, Cross Over en CARAN: ’n onderhoud met Eric Mijts

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top