Universiteit Stellenbosch verwelkom "robuuste" taaldebat

  • 0

Die Universiteit Stellenbosch (US) sê hulle verwelkom die insette en kommentaar op die eerste konsep van die universiteit se hersiene taalbeleid van 2016 en ’n robuuste debat oor die taalkwessie aan die universiteit.

Maandag was die sluitingdatum waartydens belangstellendes kommentaar kon lewer op die eerste konsep van ’n hersiene taalbeleid. Die US se Taal​beleid​ (2016) word tans hersien as deel van die beleid se hersieningsiklus wat bepaal dat hersiening elke vyf jaar moet geskied. Artikel 10 van die Taalbeleid (2016) bepaal die beleid “verval vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan” en dit moet “gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien word”. Die huidige beleid het in 2017 in werking getree.

Die Taalbeleid-hersieningstaakspan sal nou al die insette versamel wat gedurende die konsultasietydperk ingewin is en ’n insetverslag saamstel. Alle insette sal oorweeg word, maar die universiteit sê dit is ​moontlik dat nie alle kommentaar by die tweede konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) ingesluit sal kan word nie. Die tweede konsep sal in die tweede semester van die jaar vir kommentaar beskikbaar gestel word.

’n Memorandum met sewe eise wat verband hou met Afrikaans as onderrigtaal, is ook verlede Vrydag deur die DAK Netwerk aan die universiteit oorhandig. Daarin word, onder meer, geëis dat Afrikaans steeds as volwaardige akademiese taal by die US aangewend word. Die memorandum wat deur die bruin Afrikaanse gemeenskap geïnisieer is, eis ook dat Afrikaans as ’n inheemse taal erken word.

Leslie van Rooi, senior direkteur: sosiale impak en transformasie, het die memorandum namens die universiteit in ontvangs geneem. Die US se rektor en visekanselier, Wim de Villiers, het verlede Woensdag bevestig dat hy COVID-19 opgedoen het. Hy was dus nie beskikbaar om die memorandum in ontvangs te neem nie, aangesien hy tans tuis in afsondering aansterk. Ander lede van die US se bestuurspan is ook in gevolge die toepaslike protokols tans in self-afsondering.

DAK se voorsitter, Danie van Wyk, wat Vrydag se optog saam met ander akademici gelei het, sê dit was ’n waardige aksie wat die ondersteuning van vele geniet het. “Daar was ’n paar doemprofete en kritici wat allerlei voorspellings en beledigende opmerkings gemaak het. Ek het dit verwerp met die minagting wat dit verdien en ons het ’n baie waardige en suksesvolle protesaksie beplan en uitgevoer.”

Van Wyk het op Facebook gesê die tyd het aangebreek dat “ons vir onsself praat, opstaan en ons stemme laat hoor. Indien nie, sal die klippe dit uitroep”.

Van Rooi het gesê die US verwelkom insette en kommentaar op die konseptaalbeleid. Hy het bygevoeg dat hy daarna uitsien om op ander maniere met belangegroepe saam te werk om die toekoms van Afrikaans as ’n taal van ons land, en as deel van ’n multikulturele en veeltalige universiteit, te verseker.

Deresh Ramjugernath, viserektor: leer en onderrig (in wie se portefeulje die taalbeleid val), sê daar heers groot belangstelling in die hersiening van die universiteit se taalbeleid. “Die universiteit verwelkom uiteenlopende menings en sienings en ’n robuuste debat. Dit is duidelik dat verskeie belangegroepe veral die posisie van Afrikaans op die hart dra, soos die optog deur die DAK Netwerk ook bewys.”

Die US het op hulle webwerf bevestig dat hulle ’n memorandum van die DAK Netwerk in ontvangs geneem het. Die universiteit sê die memorandum hou verband met die universiteit se hersiening van die taalbeleid, en spesifiek met die posisie van Afrikaans wat vir die organisasie van belang is.

Die organiseerders het vooraf goedkeuring vir die optog ontvang en het met die universiteit en die Stellenbosch Munisipaliteit geskakel oor die toepaslike protokols, veral in verband met COVID-19.

Lees ook op LitNet en Voertaal:

Griefskrif met sewe eise vir Afrikaans aan US oorhandig

Dala Afrikaans in Stellenbosch se strate

Persvrystelling: Ope brief aan die US-senaat

Afrikaans: US-protesaksie vanaf 9 April

Departement Afrikaans en Nederlands in opstand oor Afrikaans by US

Persverklaring: Suid-Afrikaanse Akademie betreur taaldebakel op Stellenbosch

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top