Leesimpressie: Antonlogie door Mitchell Esajas

 • 0

Antonlogie, verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom
Mitchell Esajas (et al)
127 blz.
Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas Contact
I.s.m. de Anton de Kom Stichting & The Black Archives
2021

Bundel met acht gevarieerde teksten over Anton de Kom en zijn erfgoed.

Terminologie bewust gekozen: wit & Zwart, n*g*r (maar wel negro); de zwarte en gekleurde bevolking van Brazilië.

Inhoud
 • Pleidooi voor meer aandacht voor arbeidersvoorman Louis Doedel, 43 jaar opgesloten in psychiatrische kliniek in Paramaribo. (20; 69-77)
 • Mooie Verhalen van migratie van Liang de Beer. (25-35). “Het verhaal van migratie zit in de confrontaties van alledag.” (27). Over een identiteit tussen drie culturen.
 • Chinese oma: “Ik dacht dat ik in Holland een blond kind zou krijgen(28); als tropenkind in Nederland direct na geboorte in wollen pakje bij 35 graden. (29)
 • Ervaringen van de derde generatie. (34-35)
 • Guno Jones (36-64): Anton de Kom: “kakalaka no abie letie na fowroe mofo / De kakkerlak kan zijn rechten niet doen gelden in de bek van de vogel.” (43)
 • 1821: Slaven en hun kinderen komen niet in aanmerking voor Nederlanderschap. “Zij zijn het eigendom hunnen meester non sunt personae sed res’ (het zijn geen personen maar zaken)”. (44)
 • De Kom beschrijft een zekere Godefroy die schadevergoeding eiste voor 28 door hem zelf geëxecuteerde slaven. Hij kreeg vijfduizend zeshonderd gulden. (46)
 • Tendayi Achiume beschouwt vrije migratie van voormalige gekoloniseerden naar de metropolen als een vorm van dekolonisatie. (57)
 • Motie GroenLinks IN Tweede Kamer over eerherstel De Kom. December 2020. 129 Kamerleden voor; PVV & FvD tegen. (59)
 • Vincent de Kom (achterkleinzoon), Anton de Kom terug in Suriname. Een reconstructie. (78-98) Informatieve, heldere tekst.
 • Bij vreedzame demonstratie in op Zwarte Dinsdag 1933 vielen twee doden & 22 gewonden. “Nadien werd de politie door het gezag ‘officieel gehuldigd en beloond met een bierfuif’.” (88)
 • Verbanning De Kom uit Suriname “volkomen gerechtvaardigd, misschien zelfs een te fatsoenlijk middel.” (Advocaat-generaal De Niet aan gouverneur Rutgers.) (90)
 • Eerste en Tweede Kamer door ministers De Graaf en Colijn onvolledig en onjuist geïnformeerd over De Kom. (92)
 • De Kom schreef ook andere ongepubliceerde romans, filmscripts en kinderverhalen. (93)
 • Ianthe Sahadat, Onze vaders, onze moeders. (102-116). Fraai, persoonlijk verhaal.
Lees ook:

Persbericht: Museum De Lakenhal presenteert tentoonstelling over Anton de Kom en Surinaamse Studenten Unie

Leesimpressie: Staat & slavernij door Rose Mary Allen (et al)

Leesimpressie: Het gouden uur door Wytske Versteeg

Leesimpressie: Elk boek is een gevaar, samengesteld en ingeleid door Ronit Palache

 • 0
Verified by MonsterInsights
Top