Leesimpressie: Elk boek is een gevaar, samengesteld en ingeleid door Ronit Palache

 • 0

Elk boek is een gevaar
Andreas Burnier
Samengesteld en ingeleid door Ronit Palache
Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers
Privé-domein nr. 322
535 blz.
September 2022

Aansprekend en gevarieerd overzicht van teksten van een zeer kleurrijke persoonlijkheid. Prozafragmenten, essays, poëzie, toespraken, brieven van de criminologe en schrijfster Andreas Burnier (1931–2002).

 • Centrale thema’s: verwerking oorlogsverleden (ondergedoken op 16 adressen), zoektocht naar Joodse identiteit, menszijn in vrouwverpakking (M/V. (25), omgaan met het kwaad, abortus en euthanasie, literatuur & en haar levensloop.
 • Brede belangstelling; alleen politiek, economie en sport buiten de horizon. (228)
 • ‘De vrouw die tientallen levens leidde en toch bleef bestaan uit ‘een groepje van één.’(20)
 • Chris Rutenfrans: ‘Ik denk dat ze zo van de flamingo hield omdat die mooi is van boven, maar met zijn poten in de modder staat. Een combinatie van het hemelse en het aardse.’(20)
 • Het leven van een spirituele zoeker en werker in de mensheid.’ (380)
 • Zeer gedegen werk van samenstelster: ‘Kun je iemand missen die je nooit gekend hebt?’ (13)
 • Toelichting op teksten helder en bondig.
Favoriete citaten
 • “Ik ben van nature geneigd tot uitersten te gaan.” (110)
 • Filosofie: “Hele grote creatieve filosofen hebben we natuurlijk na de Portugese Jood Spinoza niet meer gehad. En daarvoor ook niet. Het is niet zo’n Hollandse activiteit.” (115-116)
 • “De huidige, overmatig bureaucratisch gereguleerde, technisch gecontroleerde en door de massamedia geregisseerde werkelijkheid vormt een bedreiging voor ieders autonomie, voor onze waardigheid en zelfstandigheid als individu, voor ons kritisch denkvermogen en onze ethische alertheid.” (132)
 • Misdrijven tegen de mensheid: “Het gaat niet om de hiërarchie van het lijden, de hiërarchie van het verdriet, de hiërarchie van de onverwerkbaarheid van wat iemand en haar of zijn familie is aangedaan.” (151)
 • Waarom ik schrijf: “Schrijven is tenslotte zoeken naar begrip en vriendschap.” (181)
 • “Het ‘medium’ tv haat ik als de pest. Sinds vele jaren (...) bid ik tot Apollo dat er een vreselijke bliksemstraal, brandbom of de Pest moge neerdalen op Philips en Bussum, die ons het werken beletten.” (183)
 • “Juristerij is navertellen / begrijpen wat door andere mensen is bedacht.” (236)
 • “Voor mij is ‘vrouwengeluk’ dat het recht op wetenschap en kunst tegenwoordig niet meer wordt geacht exclusief te zetelen in de penis.” (286)
 • “Het kleine Nederland (...) blijkt nogal eens de neiging te hebben van beide [machtsblokken] de meest lelijke kanten te adopteren. Zo kennen we in Nederland een ongebreideld (‘Amerikaans’) materialisme en vulgarisme, gecombineerd met een even ongebreidelde (‘Russische’) bemoeienis van de staat en zijn tienduizenden loonvazallen met het privéleven der burgers.” (362)
 • “(...) als je niet gelooft in de heilige Phallus, geprojecteerd als een manlijke God, van wie de kleine fallusjes, de rabbijnen en dominees, de voorzangers en ouderlingen, de Schriftgeleerden en diakenen, als diens afglans op aarde worden gezien?” (380)
 • Het Jodendom en het boek (410-419): ‘Waarom zijn er zo weinig Joodse veldbiologen, zeeverkenners, deltavliegers?’ (412)
Lees ook:

Leesimpressie: De vluchtelingenrepubliek door David de Boer & Geert Janssen

Leesimpressie: In wat voor land leef ik eigenlijk? door Karin Amatmoekrim

Leesimpressie: Het gouden uur door Wytske Versteeg

 • 0
Verified by MonsterInsights
Top