Niets staat afschieten 1800 edelherten Oostvaardersplassen meer in de weg

  • 0

Waarschijnlijk wordt deze week begonnen met het afschieten van 1800 edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Donderdag heeft de rechtbank in Lelystad het bezwaar van drie natuurorganisaties afgewezen. Tegen dit besluit is geen hoger beroep meer mogelijk.

Foto's: YouTube

In het Oostvaardersplassengebied is jaren geprobeerd de natuur ongestoord zijn gang te laten gaan, zonder menselijk ingrijpen. Vorige winter is zestig procent van de “grote grazers” in het gebied – heckrunderen, konikpaarden en edelherten – gestorven door voedselgebrek. Om de dieren verder lijden te besparen is Staatsbosbeheer, de eigenaar van het 5600 hectare grote terrein, toen begonnen dieren preventief af te schieten. Dierenliefhebbers reageerden geschokt op de beelden van uitgemergelde dieren en rottende kadavers. Ze gooiden voedsel over het hek en hielpen dieren ontsnappen. Onder druk van de publieke opinie zag Staatsbosbeheer zich gedwongen de gedachte dat de natuur zichzelf moet reguleren, los te laten. Tegen dit principe in werden de dieren in het Oostvaardersplassengebied toen tot maart bijgevoerd.

Eind november besloot het Openbaar Ministerie (OM) Staatsbosbeheer niet te vervolgen voor de dood van de ruim 3000 dieren die afgelopen winter in het gebied zijn gestorven. Burgers die aangifte tegen Staatsbosbeheer hadden gedaan, vonden dat de organisatie in haar zorgplicht tekortgeschoten was. Maar volgens het OM kon Staatsbosbeheer er niets aan doen. De dieren waren omgekomen door de weersomstandigheden en door “landelijk vastgesteld beleid” waarvan Staatsbosbeheer alleen maar de uitvoerder is. Het OM besloot ook de dierenliefhebbers die de dieren afgelopen winter hebben bijgevoerd, niet te vervolgen. Bijvoeren blijft echter verboden.

In juli besloot de provincie Flevoland dat het aantal “grote grazers” in het gebied meer dan gehalveerd moet worden. Terwijl het aantal heckrunderen kan blijven zoals het is en er voor 150 konikpaarden een andere bestemming wordt gezocht, moeten er dus 1800 edelherten afgeschoten worden. Donderdag heeft de rechtbank in Lelystad een einde gemaakt aan de laatste juridische procedure waarmee natuurbeschermingsorganisaties het afschieten probeerden te verhoeden.

Vrijdag werd bekend dat twee van de vier boswachters met een schietvergunning die in het gebied werken, zich deze zomer hebben laten overplaatsen. Afgelopen winter kregen de boswachters van de Oostvaardersplassen veel kritiek en werden ze persoonlijk bedreigd. De boswachters die zich hebben laten overplaatsen, hadden echter zelf moeite met het vooruitzicht gezonde dieren af te moeten schieten. Ze zijn inmiddels vervangen door andere boswachters.

Het afschieten zal verricht worden door vier tot zes boswachters met jarenlange ervaring op het gebied van afschot en wildbeheer. Wanneer ze beginnen, hangt onder meer af van de weersomstandigheden en de locaties waar de dieren zich bevinden. Het werk zal zo veel mogelijk doordeweeks gedaan worden. Het is de bedoeling dat er zo’n twintig herten per dag worden afgeschoten. Waarschijnlijk zal hiervoor een kogelbuks met geluidsdemper gebruikt worden. Zieke dieren blijven liggen, gezonde exemplaren worden in een koelcel bewaard tot ze door vleesverwerkers worden opgehaald.

Het is te verwachten dat het afschieten opnieuw tot grote onrust zal leiden. Enkele milieuactivisten hebben al gewelddadige acties aangekondigd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarschuwt dat ze geweld niet zal toestaan. Als de wet overtreden wordt, “zullen we handhaven”, heeft ze aangekondigd. Ze pleit ervoor “allemaal de rust en de kalmte te bewaren”.

Boven de Oostvaardersplassen geldt van maandag 10 tot en met dinsdag 18 december een vliegverbod. Daarmee moeten kleine vliegtuigjes, helikopters en drones op afstand gehouden worden. “Dat hangt samen met het voornemen een deel van de hertenpopulatie af te schieten”, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens de woordvoerder zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om ordeverstoringen te voorkomen.

Lees ook

Oostvaardersplassen: Nederland worstelt met wilde natuur

Oostvaardersplassen: 980 kerngezonde edelherten afschieten als "oplossing"?

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top