Wannie Carstens

Wannie Carstens is ’n oudstudent van die Universiteit Stellenbosch. Hy is sedert Julie 1991 verbonde aan die voormalige PU vir CHO, tans Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, waar hy direkteur van die Skool vir Tale is.

Hy is ten nouste betrokke by aktiwiteite wat Afrikaans raak (op beide akademiese en organisatoriese vlak), onder andere as voorsitter van die Afrikaanse Taalraad (ATR) tot November 2011, as huidige voorsitter van die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA), asook van die Raad van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en van die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum.

Hy dien ook as direksielid van die Buro van die WAT. As gegradeerde NNS-navorser is hy die skrywer van twee akademiese boeke as alleenouteur en van twee as mede-outeur, waarvan Text Editing (saam met Kris van de Poel en John Linnegar) in Junie 2012 verskyn het. Hy werk tans aan ’n verdere boek oor die geskiedenis van Afrikaans.

 

 

CJ Langenhovenprys vir Taalwetenskap 2021: ’n onderhoud met Wannie Carstens

Naomi Meyer, Wannie Carstens Interviews 2021-04-26

Wannie Carstens is onlangs deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die CJ Langenhoven-prys vir Taalwetenskap bekroon. Hy praat met Naomi Meyer oor die toekenning en sy jare lange betrokkenheid by Afrikaans.

Op reis vir Afrikaans – Europa bied oneindige moontlikhede

Wannie Carstens Meningen 2019-10-01

"Hulle hoef of moet nie Afrikaans aanbied nie, maar hulle doen dit omdat hulle potensiaal vir die taal in Europa sien en dus besondere moeite doen om dit in hulle kursusse te betrek."

Vijf vragen voor Wannie Carstens over Die storie van Afrikaans (Deel 2)

Michaël Vandamme, Wannie Carstens Interviews 2019-06-17

Zopas verscheen het tweede deel van Die storie van Afrikaans, een turf getekend Wannie Carstens en Edith Raidt. In het zog van de boekvoorstelling in Amsterdam en Gent bundelden we vijf vragen voor mede-auteur Wannie Carstens.

Verified by MonsterInsights
Top