Boekpresentatie: Die storie van Afrikaans 2

  • 0

Op dinsdag 21 mei is taalkundige Wannie Carstens te gast in het Zuid-Afrikahuis. Aanleiding is het verschijnen van het tweede en laatste deel van Die storie van Afrikaans: uit Europa en van Afrika ‒ Biografie van ’n taal (Deel 2), geschreven door Wannie Carstens en Edith Raidt.

In Amsterdam zal Carstens in gesprek gaan met zijn Nijmeegse collega Pieter Muysken.

Hun gesprek wordt voorafgegaan door een optreden van kunstenares Judith Westerveld. 

Die storie van Afrikaans is een poging tot een volledige en inclusieve beschrijving van de geschiedenis van het Afrikaans.

Wat deze reeks van twee kloeke delen anders maakt dan eerdere boeken over de geschiedenis van het Afrikaans, is dat er wordt ingegaan op de rol die alle sprekers van de taal – en dus niet alleen een selecte groep – bij de ontwikkeling van de taal hebben gespeeld.

Nadat in deel 1 vooral de Europese wortels van het Afrikaans aan bod waren gekomen, gaat de aandacht in deel 2 uit naar de historische gebeurtenissen die de groei van het Afrikaans beïnvloed hebben, de bijdrage van niet-blanke Afrikaanssprekenden aan de ontwikkeling van het Afrikaans, de huidige positie van de taal en mogelijke toekomstscenario’s voor het Afrikaans.

Wannie Carstens is emeritus-hoogleraar Afrikaanse en Nederlandse linguïstiek aan de Noordwes Universiteit, Potchefstroom-campus. Hij vervulde tijdens zijn lange loopbaan vele bestuursfuncties, onder meer als voorzitter van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en van de Afrikaanse Taalraad. Daarnaast publiceerde hij een groot aantal studies over taalkunde en geschiedenis van het Afrikaans.

Pieter Muysken is emeritus-hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met het contact tussen talen. Voor zijn werk ontving hij een aantal prestigieuze onderscheidingen, waaronder de Spinozapremie 1998.

Laatste spreker van een verdwenen taal

Voorafgaand aan het gesprek van Wannie Carstens en Pieter Muysken zal kunstenares Judith Westerveld haar project Mukalap presenteren.

Mukalap is gebaseerd op een geluidsopname van Mukalap, een van de laatste sprekers van de Khoi-taal !ora.

Deze opname werd in 1938 gebruikt tijdens het Derde Internationale Congres voor Fonetische Wetenschappen in Gent. In zijn moedertaal roept Mukalap zijn Europese gehoor op om eindelijk eens naar hem en zijn mooie taal te luisteren.

Mukalaps boodschap was niet alleen een dringende oproep tot erkenning; hij vroeg het publiek ook te reageren en hem een ​​bericht terug te sturen. Tachtig jaar later beantwoordt Westerveld zijn verzoek.

In de dialoog die zich tussen Westerveld en Mukalap ontvouwt, horen we Nederlands, Engels, Afrikaans én !ora. Er ontstaat een veelvoud aan talen en vertalingen waar de nalatenschap van het kolonialisme in door klinkt.

..................

Waar? Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141c, Amsterdam
Wanneer? Dinsdag 21 mei, 19.30 uur
Entree: € 7,50
Reserveren: evenementen@zuidafrikahuis.nl

..................

Lees meer:

Wannie Carstens: “Die wit geskiedenis is nie die geskiedenis van Afrikaans nie”

Judith Westerveld: "Doordat ik in Nederland én Zuid-Afrika ben opgegroeid voel ik me altijd zowel insider als outsider"

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top