De schaduw van de slavernij

  • 0

De schaduw van de slavernij

Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij

  • Tweejaarlijkse studiedag Réveil-Archief
  • Vrijdag 9 november 2018

In 1865 werd in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij afgeschaft. De gevolgen daarvan hielden echter allerminst op en blijven tot op de dag van vandaag nazaten van slaven volop bezighouden.

Binnen de kring van het Réveil woedden ook veel debatten over de slavernij en enkele van de meest uitgesproken tegenstanders kwamen uit deze kring voort.

Toch bekommerde het Réveil zich niet alleen om grove misstanden in de koloniën: ook praktijken als prostitutie in het eigen land werden onbeschroomd als slavernij aangewezen.

Op de tweejaarlijkse studiedag van het Réveil-archief zal worden stilgestaan bij de historische betekenis en de maatschappelijke relevantie van de strijd van en in het Réveil tegen de slavernij.

Locatie is de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, die herinnert aan de historische relatie tussen de Hernhutters en de Réveil-beweging. Dit jaar viert zij het 250-jarig bestaan van haar kerkgebouw.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van de Evangelische Broedergemeente in Zeist, dat dit jaar 250 jaar bestaat. Op deze oude prent uit 1770 is het al te zien! / Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons


Programma

12.30     Ontvangst in de Grote Zaal van de EBG
13.00     Opening door Fred van Lieburg (voorzitter Stichting Réveil Archief)
13.15     Lezing door Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit): “Vrij… Transnationale (denk)beelden van natievorming en burgerschap”
13.45     Lezing door Sarah Adams (onderzoeker Universiteit Gent): “Slavernij op scène: Abolitionisten en hun agenda’s”
14.15     Bijdrage over moderne slavernij door Emanuel da Costa (sociaal-ethisch auditor)
14.30     Actualisering door Gert-Jan Segers (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie)
15.00     Discussie
15.45     Pauze
16.00     Rondleiding EBG (Grote en Kleine Zaal, Museum Herrnhutterhuis)
17.00     Borrel

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@reveilarchief.nl.

Voor donateurs van de Stichting Réveil-Archief is deelname aan de studiedag kosteloos. Niet-donateurs kunnen de bijdrage van € 15,- ter plaatse voldoen.

Locatie: De locatie, die onderdeel vormt van het complex van gebouwen rond Slot Zeist, is nauw verbonden met de hier besproken geschiedenis: de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Tussen de Herrnhutters, de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Suriname en het Réveil bestonden tal van banden. Ook de Herrnhutters speelden een voorname rol in de strijd tegen de slavernij.

Het adres is Zusterplein 20, 3703 CB Zeist.

Wanneer u met de auto komt, dan is er de keuze uit twee parkeerplaatsen: van Slot Zeist (adres: Brouwerij 9; gratis doch druk) of van Hotel Theater Figi (Het Rond 2; betaald).  Beide ongeveer 5 min. lopen. Op nog kortere loopafstand is bushalte Het Rond/Lageweg, met o.a. verbindingen van/naar NS Station Driebergen-Zeist.

Lees ook

Het Nederlandse slavernijverleden nader verkend

Persbericht: Archieven Surinaams-Nederlands slavernijverleden binnenkort digitaal te raadplegen

Amsterdam wil museum over Nederlands slavernijverleden

Op toekomstige expositie verdient ook Zuid-Afrikaans slavernijverleden een plaats

Keti Koti

De stad als theater: Veranderende herinneringen op theatrale boottocht Sites of Memory

Black Heritage Tours (Amsterdam): an interview

Buro: IG
  • 0
Top