Academisch

5de Gents Colloquium over het Afrikaans

Voertaal Kalender 2018-04-13

"Het Gents Centrum heeft al veel inspanningen geleverd om de belangstelling voor het Afrikaans te promoten en de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde een Europees platform te bieden – en we hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven doen."

Postkoloniale Beeldenstormen: Lezing en forumdiscussie

Voertaal Kalender 2018-03-28

"De afgelopen maanden is een heftig debat gevoerd over de waardering van Nederlands koloniale verleden, waar gevoelens van spijt, schuld en schaamte soms stuitten op historisch-wetenschappelijke verwijten van anachronisme en presentisme."

Hoe divers is jouw universiteit?

Ingrid Glorie Academisch 2018-02-19

"Transformatie en dekolonisatie zijn kwesties die niet alleen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten spelen, maar ook op soortgelijke instellingen in bijvoorbeeld Nederland, Vlaanderen en de Verenigde Staten. Dat werd nogmaals duidelijk uit een gesprek over diversiteit in het hoger onderwijs dat op 1 februari 2018 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam plaatsvond."

Vijfde Cola Debrot-lezing door Stephan Sanders

Voertaal Kalender 2018-02-05

Op vrijdagavond 16 februari aanstaande zal Stephan Sanders de vijfde Cola Debrot-lezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren houden in het OBA-Theater te Amsterdam.

Het icoon als richtingwijzer

Ingrid Glorie Academisch 2018-01-31

"De beeldenstorm in Nederland staat niet alleen, maar maakt deel uit van een wereldwijde tendens. In Zuid-Afrika is de overheid al sinds begin jaren negentig bezig namen van plaatsen, straten en gebouwen die herinneren aan het koloniale en apartheidsverleden te vervangen."

Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies Vol 12, nr 1 (Junie 2017)

Herman Meulemans Academisch 2018-01-23

Die redakteurs bied die jongste uitgawe van Werkwinkel: Tydskrif van die Lae Lande en Suid-Afrikaanse Studies aan wat deur die Departement Nederlands en Suid-Afrikaanse Studies aan die Fakulteit Engels, Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Pole, gepubliseer is.

Promotie: Phoebe Mbasalaki over levenservaringen van zwarte vrouwen in intieme relaties met andere vrouwen in Zuid-Afrikaanse townships

Voertaal Academisch 2018-01-23

"Hoe construeren zwarte vrouwen in intieme relaties met andere vrouwen in Zuid-Afrikaanse townships hun seksualiteit? Dit is de centrale vraag in het promotieonderzoek van Phoebe Kisubi Mbasalaki."

Leerstoel Zuid-Afrika (UGent) en het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika: Nieuwsbrief (oktober 2017-januari 2018)

Yves T'Sjoen Meningen 2018-01-23

"In en dus ook buiten Zuid-Afrika en de Lage Landen richten onderzoekers zich op het vertoog over literatuur waarin de interactie tussen en de verwevenheid van beide literaire systemen ter sprake komen."

LitNet-archief: De Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij wordt geïnstalleerd

Herman Meulemans Academisch 2017-10-17

"Op 10 oktober wordt er ook feest gevierd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika. In de schoot van dit onderzoekscentrum, onder voorzitterschap van Yves T’Sjoen, en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt de Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij plechtig geïnstalleerd. Hein Willemse, Universiteit van Pretoria, is de eerste titularis van de Leerstoel."

Verified by MonsterInsights
Top