NG Kerk met geld afgedreig oor gays

  • 0

..........

“Kerkrade in Namibië se sinode is net so ongelukkig en die Oostelike sinode asook Vrystaat se sinode is van die ander sinodes wat ook Goudstad se voorbeeld kan volg en die kerk se algemene sinode in ’n yslike finansiële verknorsing kan dompel.”

..........

Die NG Kerk word nou deur geld afgedreig om te herbesin oor sy besluit dat gays mag trou. Sekere gemeentes en sinodes wil hê Mammon moet die septer swaai oor wie met wie mag trou.

Een van die kerk se streeksinodes, Goudland, het besluit om nie meer ’n sent in die algemene sinode se beursie te gooi nie totdat die kerk sy besluit oor selfdegeslagverhoudings heroorweeg.

Foto’s: Pixabay.com

Die totale oorbetaling wat nou teruggehou sal word, beloop na berig word etlike honderde duisende rand.

Goudland se sinode bestaan uit byna 150 gemeentes in Noordwes en dele van Gauteng. Goudland se besluit om die kerk nou met rand en sent te straf is net die oortjie van die seekoei wat uitsteek. Die rebellie in die NG Kerk is besig om landwyd verder uit te kring. Daar word al hoe harder in die kerk se konsistories gefluister oor die moontlikheid van ’n volskaalse kerkskeuring.

..........

“Verskeie gemeentes van regoor die land gaan by die Moreletapark-gemeente vergader om hulle misnoeë te kenne te gee oor wat hulle beskou as die dwaalkoers wat die NG Kerk tans inslaan.”

..........

Die kerk se moderator, Nelis Janse van Rensburg, het na 2019 se algemene sinode gesê die NG Kerk se eenheid in Christus is deurslaggewend. Volgens hom was daar ’n onderlinge verbondenheid en toegeneentheid, selfs tussen mense wat baie van mekaar verskil oor allerlei kwessies.

Namate die twis in die NG Kerk besig is om verder uit te kring, meen al hoe meer mense die kerk se leierskap hou ’n valse eenheidsfront na buite voor. In die jongste Kerkbode, die mondstuk van die NG Kerk, erken Janse Van Rensburg self die NG Kerk is diep verdeeld.

“Goudland is nie noodwendig eenstemmig oor wat tans aangaan nie. Toe ons in 2019 met die Goudland-afvaardiging vergader het, het sowat die helfte van die afvaardiging met die algemene sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings saamgestem,” het hy aan Kerkbode gesê.

Van Rensburg en ander kerkleiers hou vol dat hulle hul nie met geld sal laat afdreig om te herbesin oor die kerk se gaybesluit nie.

Volgens Kerkbode het hy gewaarsku dat geld nie die algemene sinode van standpunt sal laat verander nie. “Jy kan nie mekaar met geld tot oorgawe manipuleer nie,” het Janse van Rensburg gesê.

Baie lidmate sê die vraag is nie of die kerk gaan skeur nie, want dit het in praktyk reeds gebeur. Mike Jansen skryf op Netwerk24 se kommentaarafdeling sommige lidmate het skriftelik hulle lidmaatskap beëindig, sommige lidmate het hulle eenvoudig net onttrek van hulle gemeentes, en ander woon net eredienste in sekere gemeentes by.

“Sommige lidmate het reeds hulle bydraes gestaak, daar is reeds gemeentes wat gedoleer het en Goudland het ’n leergeskil met die algemene sinode verklaar; sommige voornemende leraars het reeds teologiese opleiding by ander instansies as die van die NGK gekies.”

Die sinode van Goudland is nie die enigste sinode wat weier om 2019 se besluit oor selfdegeslagverhoudings te aanvaar nie. Kerkrade in Namibië se sinode is net so ongelukkig en die Oostelike sinode asook Vrystaat se sinode is van die ander sinodes wat ook Goudstad se voorbeeld kan volg en die kerk se algemene sinode in ’n yslike finansiële verknorsing kan dompel.

Die dreigbrief van Goudland se sinode, waarvan Kerkbode ’n weergawe gesien het, sal volgens die koerant na verwagting vandeesweek aan Gustav Claassen, die algemene sekretaris van die NG Kerk, gestuur word.

’n Voormalige moderator van die NG Kerk, Nelus Niemandt, het Goudland-sinode se besluit om die algemene sinode met geld te straf volgens Netwer24 as kerklike kinderagtigheid bestempel. Volgens Niemandt is dit ’n ontstellende situasie wat ’n gevaarlike presedent skep vir gemeentes wat nie saamstem met sinodebesluite nie.

Lidmate van die NG Kerk behoort teen die einde van volgende week groter duidelikheid te hê oor hoe die wind op grondvlak in die NG Kerk waai. Verskeie gemeentes van regoor die land gaan by die Moreletapark-gemeente vergader om hulle misnoeë te kenne te gee oor wat hulle beskou as die dwaalkoers wat die NG Kerk tans inslaan.

Lees ook 

NG Kerk sloer en mor steeds oor gay troues

Binnegevegte en verwarring oor NG Kerk se besluit rondom gay’s neem toe

Rebellie broei in NG Kerk oor besluit rondom gay’s

NG Kerk twis alweer oor gays

NG Kerk se base gee bes oor gays

NG Kerk “verleë” na hofuitspraak oor gays

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top