Toor met jou taal (Afrikaanse idiome)

  • 0

“Malbaar”, “moesoep”, “daggasaad”. Hoe pas hierdie woorde in Afrikaanse idiome in?

Hier volg vyf idiome en hul betekenisse:

Betekenis: ’n Gelukkige, onbesorgde lewe lei.

Betekenis: Hy is nie in ’n goeie bui nie.

Betekenis: Heelwat te sê hê.

Betekenis: ’n Rumoerige persoon; ’n praatsiek mens.

Betekenis: Iemand wat hom baasraak; wat hom oortref: sy moses.

..............

Bron: Afrikaanse idiome, spreekwoorde en segswyses (PI Hoogenhout en JJA Schoeman) (Kaapstad: Maskew Miller Beperk)

..............

 

Lees ook

Lekker Afrikaanse idiome I

Lekker Afrikaanse idiome, uitdrukkings en woordeskat II

Lekker Afrikaanse idiome III

Afrikaanse uitdrukkings wat lekker op die tong val

Sê jou sê – met hierdie Afrikaanse gesegdes

Skreeusnaakse Nederlandse woordeskat en valse vriende

Skreeusnaakse Nederlandse woorde en uitdrukkings II

Lekker Afrikaanse woordeskat: kanalla, poenankies, nxa!

Waar kom die woord "dagga" vandaan?

Waar kom die woord "braai" vandaan?

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top