Menán van Heerden

Menán van Heerden (Empangeni, 1987) het in Desember 2016 haar MA in sosiale antropologie cum laude aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Sy het ook ’n eenjaar-sertifikaatkursus in grafiese en webontwerp by CTU (Computer Training Unlimited), Stellenbosch-kampus, voltooi. Sy het in 2017 ’n internskap as navorser by South African History Online voltooi en deeltyds as inhoudsbestuurder by LitNet en LitNet Akademies gewerk. Sy is tans inhoudsbestuurder by LitNet, LitNet Akademies en Voertaal.

Haar verhandeling, “Afrikaaps: A celebratory protest to the racialised hegemony of ‘pure’ Afrikaans”, fokus op die teaterproduksie AfrikaapsAfrikaaps se mees onlangse opvoering was by die 2015-Suidoosterfees by Kunstekaap, Kaapstad. Hierdie multimediaproduksie word in Kaaps opgevoer en dit is hoofsaaklik hip-hop-kunstenaars van die Kaapse Vlakte wat daarin optree. 

Die groep Afrikaaps fokus op die miskenning en stigmatisering van Kaaps binne die konteks van die hegemonie van sogenaamde suiwer Afrikaans en weerstaan die algemene persepsie dat Afrikaans ’n sogenaamde wit taal van onderdrukking is.

Intercontinental entanglements: slavery, Dutch colonialism and post-colonial identifications

Menán van Heerden Academisch 2018-12-20

"The questions that need to be asked, are: 'whose history is under discussion here?' and who is the 'us' 'who call themselves the Dutch'?"

’n Globale perspektief op groepregte en diversiteit

Menán van Heerden, Elirea Bornman Academisch 2018-12-18

"Dit is so dat multikulturalisme ’n veel moeiliker en komplekser pad is om te volg as die betreklik eenvoudige idee van die nasiestaat." Menán van Heerden gesels met Elirea Bornman oor migrasie en populisme; groepregte; sosiale kohesie in Suid-Afrika; en globalisering, mobiliteit en identiteite.

Die vrystelling van slawe in die Kaapkolonie: 1 Desember 1834

Menán van Heerden Geschiedenis 2018-12-01

Slawerny is op 1 Desember 1834 amptelik in die Kaapkolonie afgeskaf, maar slawe moes daarna as vakmanne vir vier jaar vir hul eienaars werk. Slawe is dus ten volle bevry op 1 Desember 1838. Hier is ’n keuse uit LitNet-materiaal oor die rol en invloed van slawe en hul afstammelinge in Suid-Afrika.

’n Nuwe lente vir SASNEV

Menán van Heerden, Eureka Barnard, Izak de Vries Actueel 2018-11-22

"Die Vlaams/Nederlandse Willem de Zwijgerstichting het in 1997 die Huis der Nederlanden gevestig en befonds die sentrum sedertdien. Op Vrydag 16 November 2018 het belangrike genote in die SASNEV-netwerk amptelik vir die eerste keer bymekaargekom om die nuwe voorsitter van die stigting te ontmoet."

Black Heritage Tours (Amsterdam): an interview

Menán van Heerden, Jennifer Tosch Cultuur 2018-09-27

"I was told there was no 'black history or presence' during the colonial times in the 17th century. The focus of the discourse was centred around the 'glory of the Dutch Golden Age', which in essence erased the other side of the history. And any mention of the black history always started with slavery; there were no positive narratives about the presence and contributions of the African diaspora in the Netherlands."

Suid-Afrikaanse erfenis in Nederland: fotogalery 2

Menán van Heerden Cultuur 2018-09-21

"Op Maandag 24 September is die jaarlikse Erfenisdag in Suid-Afrika gevier. Menán van Heerden was tydens haar Augustus-besoek in Nederland op die spoor van Suid-Afrikaanse erfenis in die Transvaalbuurt in Amsterdam."

Suid-Afrikaanse erfenis in Nederland: fotogalery 1

Menán van Heerden Cultuur 2018-09-21

"Op Maandag 24 September is die jaarlikse Erfenisdag in Suid-Afrika gevier. Menán van Heerden was tydens haar Augustus-besoek in Nederland op die spoor van Suid-Afrikaanse erfenis."

Kreolisering, die Afrikaanse letterkunde en kultuur: ’n onderhoud

Menán van Heerden, Hein Viljoen Academisch 2018-08-10

"Ek probeer, seker ’n bietjie uitdagend, die krag van kreolisering en verbastering in die Afrikaanse letterkunde verken, maar ook vier. Ek ondersoek dus doelbewus die vermenging met ander tale en kulture wat soms as 'onsuiwer' of as 'verbastering' beskou word en ook hoe sienings van 'suiwerheid' en 'onsuiwerheid' deur die jare verander het. Ek probeer dit verstaan binne groter netwerke van kulture en tekste."

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Rina Loader van die Universiteit Wenen, Oostenryk

Rina Loader, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-27

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Rina Loader van die Universiteit Wenen, Oostenryk.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań

Jerzy Koch, Karen Kuhn, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-14

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Departement Nederlands en Suid-Afrikaans by die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Pole.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Eep Francken van die Universiteit Leiden

Eep Francken, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-05

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Eep Francken van die Universiteit Leiden.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Annelies Verdoolaege van die Universiteit Gent

Annelies Verdoolaege, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-06-05

"Ja, het Afrikaans wordt als meerwaarde gezien, een taal die het Zuid-Afrikaanse talige/culturele landschap verrijkt en een meerwaarde geeft. Vooral voor ons Vlamingen en Nederlanders opent het Afrikaans de deur naar Zuid-Afrika en Afrika." Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Annelies Verdoolaege.

Genadendal: ’n erfenisjuweel

Menán van Heerden Cultuur 2018-05-28

Op Saterdag 26 Mei is Internasionale Museumdag in die Overbergse dorp Genadendal in Suid-Afrika gevier. Hierdie historiese sendingdorp het ’n dinamiese bydrae tot die ontstaan van Afrikaans gelewer. Menán van Heerden lewer verslag.

 

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jacques Van Keymeulen van die Universiteit Gent

Jacques Van Keymeulen, Naomi Meyer, Menán van Heerden Academisch 2018-05-23

"De onmiddellijke toekomst van het Afrikaans ziet er wat moeilijk uit, maar het is niet mogelijk de taal van meer dan 6 miljoen mensen blijvend allerlei rechten (bijv taal van instructie aan universiteiten) te ontzeggen." 

Suid-Afrikaanse erfenis-uitstalling in Kaapstad

Menán van Heerden Geschiedenis 2018-05-15

Hierdie uitstalling, Treasure House of Knowledge, sluit erfenisvoorwerpe in soos: ’n oorspronklike kopie van die gepubliseerde Arabiese Afrikaans-boek deur Abu Bakr Effendi (1869), ’n Nama-Bybel wat in 1859 gepubliseer is, die eerste gedig wat in Kaap die Goeie Hoop gepubliseer is, en plakkate van Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing in 1994.

Top