Over taal

Luister bo kibbel bou inklusiewe akademiese gemeenskappe

Jana Luther Academisch 2021-04-22

"Luistertaal behels dat mense met verskillende taalagtergronde hulle eie taal praat en skryf en mekaar verstaan terwyl hulle reseptiewe taalvaardighede ontwikkel en strategieë oefen om die ander taal volledig(er) baas te raak."

Gees van die US se taalbeleid “verkeerd geïnterpreteer”

Jean Oosthuizen In het nieuws 2021-03-09

"Die gees en bedoeling van die Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch (US) is waarskynlik verkeerd geïnterpreteer en toegepas op ’n manier wat nie strook met die doelstellings van die beleid en waardes van die universiteit nie."

Nuwe taalstorm oor Afrikaans by Universiteit Stellenbosch

Jean Oosthuizen In het nieuws 2021-03-09

"’n Nuwe taalstorm oor Afrikaans is aan die broei by die Universiteit Stellenbosch (US) nadat studente na bewering aangesê is om nie met mekaar Afrikaans te praat in die koshuise nie."

Sy wil jou leer Nederlands praat

Sabien van Craenendonck, Izak de Vries Over taal 2021-01-28

"Verder kan de kennis van het Nederlands deuren openen naar werkgelegenheid, uitwisselingsprogramma’s of zomerscholen."

Eenders en anders: Om Nederlands weer in Suid-Afrikaanse skole bekend te stel

Izak de Vries, Marieta Nel Interviews 2020-11-03

"Die materiaal is so saamgestel dat dit enersyds kyk na dit wat dieselfde of eenders is in die twee tale, maar dan brei dit uit na die verskille. Die 'eenders en anders' verwys nie net na die taal nie, maar ook na die kulturele ooreenkomste en verskille."

"Staat van het Nederlands": belang vir Afrikaans

Izak de Vries Over taal 2020-11-02

"In die 2016-studie is daar naamlik bevind dat heelwat Nederlanders aanstoot geneem het as hul streekstaal of dialek nie formeel erkenning gekry het nie; Hinskens het gewaarsku dat Suid-Afrika dit in ag moet neem sou ons ’n soortgelyke studie wou doen vir die stand van Afrikaans."

On(ver)taalbaarheden

Yves T'Sjoen, Naòmi Morgan Over taal 2020-10-07

"Vraag is vervolgens hoe dergelijke woorden, waarvan de semantische inhoud niet vastligt, in een andere taal worden omgezet. Dit vergt van de vertaler creativiteit. Naòmi Morgan, die het boek van Antoine de Saint-Exupéry (Le petit prince) ook zelf heeft vertaald, ondernam een vergelijkend onderzoek."

Persvrystelling: Gratis aanlyn lees-en-luisterbiblioteek

Voertaal Over taal 2020-10-01

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) het op 30 September 2020 sy nuwe gratis en aanlyn lees-en-luisterbiblioteek bekendgestel. ’n Gebruiker wat na die teks luister, sien dus ook terselfdertyd die skrifbeeld, en die verband tussen klank en spelling word duidelik gemaak.

Eg Suid-Afrikaanse woorde

Menán van Heerden Over taal 2020-08-27

Lees meer oor die herkoms van die woorde babbelas, kif, voetsek en spaza(winkel).

Opperlandse overpeinzingen van een neerlandist IV

Yves T'Sjoen Academisch 2020-06-18

"De voorbije jaren heeft het Vlaams onderwijs minder ingezet op vakken die met kritisch denken en spreken te maken hebben. Niet alleen kennis van cultuur en maatschappij is fundamenteel. Ook argumentatieleer en spreek- en schrijfvaardigheid zijn bouwstenen van een democratische samenleving."

Persverklaring: Die bekendstelling van Taalportaal en Taalonderrigportaal

Voertaal Over taal 2020-05-18

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) stel op 21 Mei 2020 Taalportaal en Taalonderrigportaal bekend. Die geleentheid vind virtueel plaas, en sal die vorm aanneem van ’n paneelbespreking waar die belangrikheid van digitale onderrig en die noodsaak van digitale hulpmiddels in ’n onderrigomgewing aan bod sal kom.

Oefen jou Nederlands op NedBox webtuiste

Marli van Eeden, Helena van Nuffel Interviews 2020-05-15

"NedBox is een interactief online leerplatform waarop anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen op een prettige en leerrijke manier."

Opperlandse overpeinzingen van een neerlandist

Yves T'Sjoen Academisch 2020-04-22

"Het Nederlands staat onder druk. Op school, aan de universiteit. De studie van het Nederlands kan alleen 'wervend' zijn indien ze wordt ondernomen met oog voor culturele diversiteit en meertaligheid, als deel van Global Studies en met een kritische kijk op de wereld, met aandacht voor maatschappelijke en culturele contexten vandaag."

Samewerkingsooreenkoms met die Afrikaanse Taalraad: ’n onderhoud met Kris Van de Poel (Nederlandse Taalunie)

Menán van Heerden, Kris Van de Poel Taalunie 2020-04-16

Die Nederlandse Taalunie (NTU) fokus op taalbeleid in Nederland, Vlaandere, Suriname en die Nederlandse Antille. Die Afrikaanse Taalraad (ATR) in Suid-Afrika fokus op die volle diversiteit van Afrikaans. Die doel van die samewerkingsooreenkoms tussen hierdie twee organisasies is om Afrikaans en Nederlands te bevorder. Kris Van de Poel (Nederlandse Taalunie) vertel vir Menán van Heerden meer hieroor.

Afrikaanssprekendes wat buite Suider-Afrika woon: ’n onderhoud

Cliffordene Norton, Fanie Pretorius Interviews 2020-04-15

Die Facebook-groep "Afrikaanssprekendes wat buite Suider-Afrika woon" het meer as 11 000 lede en ondersoek sedert 2012 die houdings en gebruike van Afrikaanssprekendes wat buite Suider-Afrika woon. Cliffordene Norton gesels met Fanie Pretorius wat die navorsingsprojek geloods het.

Toyota US Woordfees 2020: My moeder se moeder se moedertaal

Menán van Heerden, Pieta van Beek, Dineke Ehlers Interviews 2020-03-10

My Mother’s Mother’s Mother: South African Women’s Writing from 17th-Century Dutch to Contemporary Afrikaans is die grootste boek nóg oor Afrikaanse vroueliteratuur. Komende Donderdag 12 Maart gesels Anastasia de Vries met die skrywers Pieta van Beek en Annemarié van Niekerk by die Toyota US Woordfees. Menán van Heerden gesels met Pieta oor die heel vroegste teks wat deur ’n vrou, in haar eie woorde, geskryf is, oor die navorsingsproses en vandag se vroulike trailblazers. Dineke Ehlers, vertaler van die ouer, voorheen meestal ongepubliseerde tekste in die boek, vertel meer oor die vertalingsproses en taalontwikkeling. 

Eerste studie van sy soort: kodewisseling onder Afrikaans-Nederlandse voorskoolse kinders

Cliffordene Norton, Monique Rabé Academisch 2020-02-12

"Ek poog ook om die samewerkingsband tussen Afrikaans en Nederlands verder te versterk."

Voorzitter Japie Gouws: "De Afrikaanse Taalraad zoekt altijd de dialoog"

Ingrid Glorie Interviews 2020-01-17

"'Ik vind het fijn om te merken dat ik hier moeiteloos met Afrikaans rond kan lopen', zegt Japie Gouws. 'Ik krijg de indruk dat de Nederlanders wel meer over het Afrikaans zouden willen weten, en er is beslist geen sprake van een negatieve houding'."

Marlie steek haar Rubicon oor: van doctorandus na doctor vir Marlie van Rooyen

Marike van der Watt Academisch 2020-01-07

"In haar verhandeling het Marlie nie alleen daarin geslaag om gemeenskapsradio binne die Suid-Afrikaanse konteks te ondersoek aan die hand van ’n Europese sosiologiese model nie, maar ook om ’n stuk Afrikafilosofie met Europa te deel."

Die mense wat ’n sterwende taal opgeteken het

Elsabé Brits Meningen 2020-01-02

In die 1870’s het die San-mense die dood van hulle taal in die gesig gestaar, maar drie mense het na hulle stories oor die sterre, die veld, diere en hulle lewens geluister. Vandag is dié nalatenskap ’n ryk erfenisskat, skryf Elsabé Brits.

Top