Michaël Vandamme

Michaël Vandamme (Brussel, 1974) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de universiteiten van Brussel (KUB) en Leuven (KUL). Tijdens de eerste jaren van zijn beroepsleven was hij advocaat en eindredacteur bij een juridische uitgeverij. Vandaag is hij bedrijvig als journalist en communicatie-consultant. Hij schrijft voornamelijk voor een aantal vakbladen in sectoren als finance, mobiliteit en retail. Hij werkt mee aan het financieel-economisch weekblad Trends, en staat ook in voor een Brussel-rubriek en een vaste rubriek over internationale politiek in weekblad 't Pallieterke. In 2013 stond hij als hoofdredacteur aan de grondslag van Healthcare Magazine, een B2B-publicatie voor de ziekenhuis- en zorgsector. Michaël Vandamme is gehuwd en vader van twee zonen, Maarten (11) en Kristiaan (7).

Een zelfmoordcijfer dat blijft verontrusten

Michaël Vandamme In het nieuws 2018-08-22

"Al jaren scoort Vlaanderen op het vlak van zelfmoordcijfers gevoelig slechter dan haar buurlanden. Het onderwerp is een beleidsprioriteit wat stilaan resultaten lijkt op te leveren, toch is nog veel werk aan de winkel om de kloof te dichten."

Standbeelden toegelicht

Michaël Vandamme Meningen 2018-08-20

"Naarmate de figuur van Leopold II meer omstreden raakte, weerklonk ook steeds scherper de vraag wat met de verschillende standbeelden van de voormalige Belgische Koning aangevangen moet worden."

Onaanvaardbare asielzoeker

Michaël Vandamme In het nieuws 2018-08-14

"Bij het brede publiek doet de naam van Majoor Bernard Ntuyahaga niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar wie nog enigszins vertrouwd is met de moord op de tien Belgische militairen aan de vooravond van de Rwandese genocide destijds klinkt de naam als een klok. De man verdween achter de tralies, kwam kort geleden vrij en blijkt nu zelfs asiel te hebben aangevraagd in ... België."

Woonfraude in Brussel aan het licht gebracht

Michaël Vandamme Actueel 2018-08-08

"Uit de vele duizenden onderzoeken naar woonfraude die als reactie op de terreuraanslagen uitgevoerd werden, blijken wel heel wat mensen in Hoofdstad Brussel over een fictief adres. De cijfers van dit zogenaamde Kanaalplan liegen er niet om: zomaar even in 8.000 geval werd de schrapping uit het bevolkingsregister gevraagd."

Commotie rond Vlaams Fonds voor de Letteren

Michaël Vandamme Meningen 2018-08-02

"Waar de Voorzitterswissel normaliter een formaliteit had moeten zijn, ontaarde de kwestie in een fikse rel. Journaliste Mia Doornaert, voorgedragen door de Vlaamse Regering, voldoet volgens sommige schrijvers niet aan de vereisten van de functie. Jammer genoeg waren in het gevoerde dispuut de decibels prominenter aanwezig dan de argumenten ..."

Dalende kinderwens

Michaël Vandamme Actueel 2018-08-02

"Een kinderwens als evidentie? Uit een recent onderzoek blijkt dat dit voor steeds minder (jonge) Belgen het geval is. En wat ook opvalt: de aanzienlijke verschillen met andere Europese landen."

Abortus verdwijnt uit Strafwet

Michaël Vandamme Actueel 2018-07-05

"Het is een eerder principiële beslissing die in de praktijk weinig zal veranderen, menen experts. Toch was de druk om vruchtafdrijving volledig te depenaliseren de voorbije jaren steeds groter geworden. En wat opmerkelijk is: binnen de regering werd in alle luwte een consensus bereikt. Dat het onderwerp niet meer de commotie van weleer teweeg brengt, was ongetwijfeld een hulp."

"Geostrategische lotsverbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland"

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-28

"Een 'haringparty' aangrijpen om ook over een ernstig onderwerp te reflecteren; het is al enkele jaren het concept van het 'Beste Maatjes'-treffen in Brussel. Dit jaar werd Axel Buyse, hoogste Vlaamse Diplomaat in Den Haag, uitgenodigd om zijn kijk op de relatie tussen Noord en Zuid te ventileren. Een verslag."

Brexit: "Het beste hopen, het ergste voorbereiden"

Michaël Vandamme, Karl Vanlouwe Interviews 2018-06-26

De klok tikt onverbiddelijk verder en de einddatum van 29 maart 2019 nadert. Maar naarmate de tijd kort, groeit ook de ongerustheid in Vlaanderen, waar een onbestaande of slecht Brexit-akkoord heel wat averij dreigt te veroorzaken. Michaël Vandamme spraken er met Karl Vanlouwe over, Vlaams Parlementslid, Senator maar ook lid van het Comité van de Regio's en vooral iemand die erg begaan is met het onderwerp.

Was het nu met een d, t of dt?

Michaël Vandamme Over taal 2018-06-19

"Een taal is geen statisch verhaal. Woorden komen en woorden verdwijnen, maar ook de spelling evolueert. Volgens schrijfster Kristien Hemmerechts is de beruchte dt-regel die menig scholier kopzorgen bezorgt gedoemd om te verdwijnen."

Vlaanderen in honderd verhalen

Michaël Vandamme, Karim Van Overmeire Interviews 2018-06-13

Karim Van Overmeire is niet alleen politicus (Vlaams Volksvertegenwoordiger, Schepen in de stad Aalst), hij is ook – en vooral – een man met een grote historische belangstelling. Samen met co-auteurs Tomas Roggeman en Maarten Vanderbeke schreef hij “Honderd keer Vlaanderen – Straffe verhalen over het volk tussen Noordzee en Maas”, een bundeling van wetenswaardigheden, sommige wel erg verrassend, over Vlaanderen. Een gesprek.

Ontevredenheid in Oost-België

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-12

"Doorgaans staat dat kleine strookje Duitstalig België synoniem voor rust en vrede. Toch blijkt er een onderhuidse ontevredenheid te groeien. Naarmate het land steeds meer een verhaal van deelstaten is geworden, voelen wat men wel eens 'de laatste Belgen' noemt zich wat verweesd achter gelaten. Enkele recente incidenten geven gestalte aan die latente ontevredenheid."

Bij de zestigste verjaardag van de Benelux

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-07

"De samenwerkingsstructuur tussen België, Nederland en Luxemburg, kortweg Benelux, wordt wel eens 'de proeftuin van de Europese Unie' genoemd. De structuur met eigen parlement en rechtbank gaf gestalte aan samenwerking rond tal van concrete dossiers, toch moet men, zo waarschuwen deskundigen, het politieke gewicht ervan niet overschatten. Een terugblik op dit voorbeeld van prille Europese samenwerking."

Gevangenissen als universiteiten van criminaliteit

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-06

"Een schietpartij in Luik maakte drie slachtoffers, vier als men de 'geradicaliseerde' dader erbij telt. Het drama legde de vinger op de wonde, nog maar eens. Belgische gevangenissen zijn heuse oorden van religieuze radicalisering, experts waarschuwen er al een hele poos voor. Hamvraag is echter of de bewustwording ook beleidsaanpassingen zal kunnen bewerkstelligen."

Wereldoorlog I veteranen identiteit geven

Michaël Vandamme Meningen 2018-06-01

"Zelfs honderd jaar na het einde van de eerste wereldoorlog, blijft het conflict de aandacht van velen – historici en anderen – wegdragen. Niet alleen werd een actie op touw gezet om de graven van de gesneuvelden herkenbaar te houden. Via een uniek DNA-onderzoek op stoffelijke overschotten kon zopas, meer dan honderd jaar na datum, ook de identiteit van drie (anonieme) overledenen bevestigd worden."

Verified by MonsterInsights
Top