Belgiese akademikus stuur sterk boodskap aan US

  • 0
"Onderwyskundiges en taalwetenskaplikes kan haarfyn aantoon wat dit beteken as jy op universiteit nie in jou eie moedertaal onderrig kan word nie. Dit het te make nie alleen met verarming van die onderwys nie, maar ook met demokratiese beginsels." Yves T'Sjoen
Afrikaans: inheems ‒ én met internasionale statuur

Wat is die stand van Afrikaans en Nederlands as onderrigtale aan hoëronderwysinstellings in Suid-Afrika en in die buiteland?

Menán van Heerden voer ’n videogesprek met Yves T'Sjoen:

Lees ook op LitNet:
Lees ook op Voertaal:

Opperlandse overpeinzingen van een neerlandist

Ook als neerlandicus ben ik dol op internationalisering

"Vanuit mijn universitaire biotoop" ‒ Alwyn Roux in gesprek met Yves T’Sjoen

Verengelsing en taalbeleid in het hoger onderwijs

Dialoog: Yves T’Sjoen en Alwyn Roux in gesprek oor hulle projekte

De nieuwe leerstoel in Zuid-Afrika gaat verder dan de traditionele neerlandistiek

Heeft de neerlandistiek nog een toekomst?

Nederlands in Suid-Amerika

Nieuwe opleiding Nederlands in India

Afrikaanse letteren in Boedapest

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Jerzy Koch en Karen Kuhn van die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań

T’Sjoen oor taalkwessies en noodsaak van "krachten bundelen, banden smeden, de bestaande expertise delen"

Afrikaans is ons grote kans: die invoering van Afrikaans op die Universiteit van Zagreb

Op reis vir Afrikaans – Europa bied oneindige moontlikhede

Opleiding Nederlands verdwijnt bij Vrije Universiteit Amsterdam

Een-maal-in-’n-leeftyd-geleentheid: Taalunie Zomercursus Nederlands

LitNet Akademies internasionaal

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top